Yarınlar Bizim Eğitim Bursu

Netkent || Bilimin Işığında Doğan Ülkü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir?
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, insan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren multidisipliner bir alandır. Bilginin öneminin arttığı günümüz toplumlarında, yönetim bilişim sistemleri (YBS) bilgi çağının temelini oluşturur. Yönetim Bilişim Sistemleri, bilginin yönetilmesi amacıyla, bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yayılmasına kaynak olacak İşletme ve Bilgisayar Mühendisliği bileşenlerini bize sunar. İşletme ve Bilgisayar Mühendisliği, bölümün temelini oluşturan iki unsurdur. Bu iki unsurun entegrasyonu Yönetim Bilişim Sistemlerini ilgilendiren başlıca konulardır. Yönetim Bilişim Sistemleri, teknolojiyi bir araç olarak değil, bir sonuç olarak kullanır. Bilgisayar sistemleriyle elde edilen bilgileri, işletmenin içindeki işlere, yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine aktarır. Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak için, değişik yerdeki bilgilerin toparlanarak bir bütün halinde sunulması önemli görevlerindendir.


Çalışma Alanları Nelerdir?
Yönetim Bilişim Sistemleri, bilginin stratejik kaynak olarak görüldüğü günümüzde birçok bilim dalını etkileyen, önemi gittikçe artan bir alandır. Yönetim ve bilişim hayatın hemen her alanını kapsadığı için çok geniş uygulama alanları vardır. Çok farklı uygulama alanı bulabileceğiniz Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği yüksek lisans programında, bu alanda uzmanlaşabilir, eleştirel düşünme kabiliyetinizi artırabilir ve bu alanla ilgili yönetimsel ve teknik konularda eksikliklerinizi giderebilirsiniz. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, teknoloji ve bilişim alanında uzman ve kurumsal firmaların IT departmanında yönetici unvanıyla çalışabilecek bireyler yetiştirmektir. Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği yüksek lisans programını tamamlayan öğrencilerimiz Sistem Yöneticisi, Sistem Analisti, Veri Analisti, Yazılım Projeleri Yöneticisi, Programcı, Veritabanı Yöneticisi unvanları ile çalışabilme imkânı bulabilirler. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunları hangi mesleği yapabilir?


• İş Analisti
• Sistem Analisti
• İş Zekası Analisti
• Veri tabanı Analisti
• Sistem Geliştirici
• İş Uygulama Geliştirici
• BT Danışmanı
• BT Geliştirme Proje Lideri
• Veri tabanı Yöneticisi
• Ağ Yöneticisi
• Bilgi Sistemleri Yöneticisi
• Web Developer
• Teknik Destek Uzmanı
• BT Kullanıcı İrtibat